ข้อต่อสายลม fitting หน้า6

ONE-TOUCH TUBE FITTING

- - -

PYJMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PYJ 04 PYJ 5/32
 PYJ 06 PYJ 3/16
 PYJ 08 PYJ 1/4
 PYJ 10 PYJ 5/16
 PYJ 12 PYJ 3/ 8
  PYJ 1/ 2

- - -

PWJMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PWJ 06-04 PWJ 1/4-5/32
 PWJ 08-06 PWJ 5/16-1/4
 PWJ 10-08 PWJ 3/8-5/16
 PWJ 12-10 PWJ 1/2-3/8
- - -
PIJMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PIJ 04 PIJ 5/32
 PIJ 06 PIJ 3/16
 PIJ 08 PIJ 1/ 4
 PIJ 10 PIJ 5/16
 PIJ 12 PIJ 3/ 8
 PIJ 16 PIJ 1/ 2
- - -
PIGMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PIG 06-04 PIG 3/16-5/32
 PIG 08-06 PIG 1/4-5/32
 PIG 10-08 PIG 1/4-3/16
 PIG 12-10 PIG 5/16-1/4
 PIG 16-12 PIG 3/8-5/16
  PIG 1/2-3/8
- - -
PKDMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PKD 06-04-01 PKD 3/16-5/32-N1
 PKD 08-04-02 PKD 1/4-5/32-N1
 PKD 08-06-02 PKD 5/16-5/32-N2
 PKD 10-08-03 PKD 5/16-5/16-N2
  PKD 5/16-1/4-N2
  PKD 3/8-5/16-N3
- - -
P KMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PK 04 PK 5/32
 PK 06 PK 3/16
 PK 08 PK 1/4
  PK 5/16
- - -
PKGMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PKG 06-04 PKG 3/16-5/32
 PKG 08-04 PKG 1/4-5/32
 PKG 08-06 PKG 5/16-5/32
 PKG 10-06 PKG 5/16-3/16
 PKG 10-08 PKG 5/16-1/4
  PKG 3/8-1/4
  PKG 3/8-5/16
- - -
PKJMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PKJ 06-04 PKJ 3/16-5/32
 PKJ 08-04 PKJ 1/4-5/32
 PKJ 08-06 PKJ 5/16-5/32
 PKJ 10-06 PKJ 5/16-3/16
 PKJ 10-08 PKJ 5/16-1/4
  PKJ 3/8-1/4
  PKJ 3/8-5/16
Powered by MakeWebEasy.com