ชุดกรองลม ขนาด 1นิ้วครึ่ง และ 2นิ้ว

Ac series Max Flow Big port Air Treatment 

image
AC900 series big port FRL units
     Model: AC900-15 port 1 1/2"
     Model: AC900-20 port 2 "
 • FRL
 • visible aluminum cup
 • Type:AC900
 • Port:1 1/2"- 2"
 • Casting aluminum
image
AC901 series big port FRL units
     Model: AC901-15 port 1 1/2"
     Model: AC901-20 port 2 "
 • FR+L
 • visible aluminum cup
 • Type:AC901
 • Port:1 1/2"- 2"
 • Casting aluminum
image
AFR series big port FRL units
     Model: AFR900-15 port 1 1/2"
     Model: AFR900-20 port 2 "
 • Filter+regulator
 • visible aluminum cup
 • Type:AFR900
 • Port:1 1/2"- 2"
 • Casting aluminum
image
AF series big port FRL units
     Model: AF900-15 port 1 1/2"
     Model: AF900-20 port 2 "
 • Filter
 • visible aluminum cup
 • Type:AF900
 • Port:1 1/2"- 2"
 • Casting aluminum
image
AR series big port FRL units
     Model: AR900-15 port 1 1/2"
     Model: AR900-20 port 2 "
 • Regulator
 • Easy handle
 • Type:AR900
 • Port:1 1/2"- 2"
 • Casting aluminum
image
AL series big port FRL units
     Model: AL900-15 port 1 1/2"
     Model: AL900-20 port 2 "
 • Lubricator
 • Visible aluminum cup
 • Type:AL900
 • Port:1 1/2"- 2"
 • Casting aluminum
Powered by MakeWebEasy.com