BK VALVE

BK VALVE พิสตั้นวาล์ว (PIston Valve)(Angle Seat Valve) พิสตั้นวาล์ว หรือ เรียกได้อีกชื่อว่า แองเจิ้ลซีทวาล์ว หรือวาล์วนางฟ้า มี 2 แบบให้เลือก Brass (ทองเหลือง) - Stainlesse(สแตนเลส)

BK Valve Pneumatic Ball valve 3 way หัวขับนิวเมติก ประกอบกับ บอลวาล์วแบบสามทาง Tport และ Lport

BK Valve Pneumatic Plastic Butterfly Valve หัวขับลม ประกอบกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วพลาสติก

BK Valve Pneumatic Flange Type Butterfly Valve หัวขับนิวเมติก ประกอบกับ หัวขับลม ประกอบกับ วาล์วปีกผีเสื้อหน้าแปลน

BK Valve Pneumatic Butteryfly Valve หัวขับนิวเมติก ประกอบกับ หัวขับลม ประกอบกับ วาล์วปีกผีเสื้อ

BK Valve Pneumatic Thin Type Ball Valve หัวขับนิวเมติก ประกอบกับ วาล์วลูกบอลชนิดบางแบบพัดลม

BK Valve Pneumatic Ball Valve Ball Union UPVC หัวขับนิวเมติก ประกอบกับ บอลวาล์วยูเนี่ยน พีวีซี (BK Valve Pneumatic Plastic Ball Valve)

BK Valve Pneumatic Ball valve 3PC หัวขับนิวเมติก ประกอบกับ บอลวาล์ว 3ชิ้น

BK Valve Pneumatic Ball valve 2PC หัวขับนิวเมติก ประกอบกับ บอลวาล์ว 2ชิ้น

Pneumatic Flanged Ball valve 3PC หัวขับลม ประกอบกับ บอลวาล์วหน้าแปลน 3ชิ้น

Best Seller

Pneumatic Actuator หรือ เรียกว่าหัวขับลมนำไปประกอบกับวาล์ว ได้ทุกชนิด โปรดแจ้งคุณสมบัติ DOUBLE ACTING หรือ SINGLE ACTING ขนาดสามารถเปรียบเทียบได้ตามรูป

Best Seller

มอเตอร์ขับวาล์วไฟฟ้า ใช้สำหรับนำไปประกอบกับวาลว์ประเภทต่างๆในระบบท่อเช่น นำหัวขับวาล์วไฟฟ้าไปติดตั้งร่วมกับ Butterfly valve, Ball valve เป็นต้น นิวตันเมตร (สัญลักษณ์ : N m หรือ N·m ) เป็นของแรงบิด ในระบบ หน่วยเอสไอ 1 นิวตันเมตร เท่ากับ แรงบิดที่ได้จากแรง 1 นิวตันกระทำตั้งฉากต่อโมเมนต์ซึ่งยาว 1 เมตร

Best Seller

มอเตอร์ขับวาล์วไฟฟ้า ใช้สำหรับนำไปประกอบกับวาลว์ประเภทต่างๆในระบบท่อเช่น นำหัวขับวาล์วไฟฟ้าไปติดตั้งร่วมกับ Butterfly valve, Ball valve เป็นต้น นิวตันเมตร (สัญลักษณ์ : N m หรือ N·m ) เป็นของแรงบิด ในระบบ หน่วยเอสไอ 1 นิวตันเมตร เท่ากับ แรงบิดที่ได้จากแรง 1 นิวตันกระทำตั้งฉากต่อโมเมนต์ซึ่งยาว 1 เมตร

Best Seller

มอเตอร์ขับวาล์วไฟฟ้า ใช้สำหรับนำไปประกอบกับวาลว์ประเภทต่างๆในระบบท่อเช่น นำหัวขับวาล์วไฟฟ้าไปติดตั้งร่วมกับ Butterfly valve, Ball valve เป็นต้น นิวตันเมตร (สัญลักษณ์ : N m หรือ N·m ) เป็นของแรงบิด ในระบบ หน่วยเอสไอ 1 นิวตันเมตร เท่ากับ แรงบิดที่ได้จากแรง 1 นิวตันกระทำตั้งฉากต่อโมเมนต์ซึ่งยาว 1 เมตร

Best Seller

มอเตอร์ขับวาล์วไฟฟ้า ใช้สำหรับนำไปประกอบกับวาลว์ประเภทต่างๆในระบบท่อเช่น นำหัวขับวาล์วไฟฟ้าไปติดตั้งร่วมกับ Butterfly valve, Ball valve เป็นต้น นิวตันเมตร (สัญลักษณ์ : N m หรือ N·m ) เป็นของแรงบิด ในระบบ หน่วยเอสไอ 1 นิวตันเมตร เท่ากับ แรงบิดที่ได้จากแรง 1 นิวตันกระทำตั้งฉากต่อโมเมนต์ซึ่งยาว 1 เมตร

Best Seller

มอเตอร์ขับวาล์วไฟฟ้า ใช้สำหรับนำไปประกอบกับวาลว์ประเภทต่างๆในระบบท่อเช่น นำหัวขับวาล์วไฟฟ้าไปติดตั้งร่วมกับ Butterfly valve, Ball valve เป็นต้น นิวตันเมตร (สัญลักษณ์ : N m หรือ N·m ) เป็นของแรงบิด ในระบบ หน่วยเอสไอ 1 นิวตันเมตร เท่ากับ แรงบิดที่ได้จากแรง 1 นิวตันกระทำตั้งฉากต่อโมเมนต์ซึ่งยาว 1 เมตร

Best Seller

มอเตอร์ขับวาล์วไฟฟ้า ใช้สำหรับนำไปประกอบกับวาลว์ประเภทต่างๆในระบบท่อเช่น นำหัวขับวาล์วไฟฟ้าไปติดตั้งร่วมกับ Butterfly valve, Ball valve เป็นต้น นิวตันเมตร (สัญลักษณ์ : N m หรือ N·m ) เป็นของแรงบิด ในระบบ หน่วยเอสไอ 1 นิวตันเมตร เท่ากับ แรงบิดที่ได้จากแรง 1 นิวตันกระทำตั้งฉากต่อโมเมนต์ซึ่งยาว 1 เมตร

Best Seller

มอเตอร์ขับวาล์วไฟฟ้า ใช้สำหรับนำไปประกอบกับวาลว์ประเภทต่างๆในระบบท่อเช่น นำหัวขับวาล์วไฟฟ้าไปติดตั้งร่วมกับ Butterfly valve, Ball valve เป็นต้น นิวตันเมตร (สัญลักษณ์ : N m หรือ N·m ) เป็นของแรงบิด ในระบบ หน่วยเอสไอ 1 นิวตันเมตร เท่ากับ แรงบิดที่ได้จากแรง 1 นิวตันกระทำตั้งฉากต่อโมเมนต์ซึ่งยาว 1 เมตร

Powered by MakeWebEasy.com