SUNYEH

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 80นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 3kg ชาร์ฟ 17mm ลึก 20mm ISO 5211 F07/F10 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 300นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 17kg ชาร์ฟ 22mm ลึก 30mm ISO 5211 F07/F10 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 65นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 11kg ชาร์ฟ 22mm ลึก 30mm ISO 5211 F07/F10 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 65นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 11kg ชาร์ฟ 22mm ลึก 30mm ISO 5211 F07/F10 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 50นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 3kg ชาร์ฟ 17mm ลึก 20mm ISO 5211 F05F07 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 50นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 3kg ชาร์ฟ 17mm ลึก 20mm ISO 5211 F05F07 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 4,500นิวตัน/เมตร น้ำหนักหัวขับ 106kg ชาร์ฟ Ø72mm ลึก 110mm ISO 5211 F16/F25 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 3,500นิวตัน/เมตร น้ำหนักหัวขับ 71kg ชาร์ฟ Ø75mm ลึก 100mm ISO 5211 F14/F16 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 3,000นิวตัน/เมตร น้ำหนักหัวขับ 71kg ชาร์ฟ Ø75mm ลึก 100mm ISO 5211 F14/F16 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 2,500นิวตัน/เมตร น้ำหนักหัวขับ 71kg ชาร์ฟ Ø75mm ลึก 100mm ISO 5211 F14/F16 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 1,500นิวตัน/เมตร น้ำหนักหัวขับ 71kg ชาร์ฟ Ø75mm ลึก 100mm ISO 5211 F14/F16 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 1,000นิวตัน/เมตร น้ำหนักหัวขับ 32kg ชาร์ฟ Ø35mm ลึก 60mm ISO 5211 F12/F14 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 650นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 20kg ชาร์ฟ 36mm ลึก 40mm ISO 5211 F10/F12 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 500นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 20kg ชาร์ฟ 36mm ลึก 40mm ISO 5211 F10/F12 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 400นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 20kg ชาร์ฟ 36mm ลึก 40mm ISO 5211 F10/F12 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 150นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 11kg ชาร์ฟ 22mm ลึก 30mm ISO 5211 F07/F10 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 1,500นิวตัน/เมตร น้ำหนักหัวขับ 32kg ชาร์ฟ Ø35mm ลึก 60mm ISO 5211 F12/F14 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 120นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 5.5kg ชาร์ฟ 22mm ลึก 35mm ISO 5211 F07 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 1,500นิวตัน/เมตร น้ำหนักหัวขับ 32kg ชาร์ฟ Ø35mm ลึก 60mm ISO 5211 F12/F14 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

หัวขับวาล์วไฟฟ้า หมุน 90° ให้แรงบิดสูงสุด 80นิวตัน/เมตร นำ้หนักหัวขับ 11kg ชาร์ฟ 22mm ลึก 30mm ISO 5211 F07/F10 เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วและบอลวาล์ว

Powered by MakeWebEasy.com