ข้อต่อสายลม fitting หน้า 2

ONE-TOUCH TUBE FITTING 

P CMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
PC04-M5PC06-04PC12-02PC1/4-01PC3/8-04 PC5/32-U PC1/4-N2 PC1/2-N2
PC04-M6PC08-01PC12-02PC1/4-02PC1/2-02 PC5/32-N1 PC1/4-N3 PC1/2-N3
PC04-01PC08-02PC12-04PC1/4-03PC1/2-03 PC5/32-N2 PC5/16-N2 PC1/2-N4
PC04-02PC08-03PC12-03PC5/16-01PC1/2-04 PC3/16-U PC5/16-N3 
PC06-M5PC08-04PC12-04PC5/16-02  PC3/16-N1 PC5/16-N4 
PC06-M6PC10-01 PC5/16-03  PC3/16-N2 PC3/8-N1 
PC06-01PC10-02 PC3/8-01  PC3/16-N3 PC3/8-N2 
PC06-02PC10-03 PC3/8-02  PC 1/4U PC3/8-N3 
PC06-03PC10-04 PC3/8-03  PC 1/4N1 PC3/8-N4 

 

POCMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
POC 04-M5POC 08-01POC 12-03POC 1/4-01 POC 5/32-U POC 3/8-N3
POC 04-M6POC 08-02POC 12-04POC 1/4-02 POC 5/32-N1 POC 3/8-N4
POC 04-01POC 08-03 POC 5/16-01 POC 1/4-U POC 1/2-N2
POC 04-02POC 08-04 POC 5/16-02 POC 1/4-N1 POC 1/2-N3
POC 06-M5POC 10-01 POC 5/16-03 POC 1/4-N2 POC 1/2-N4
POC 06-M6POC 10-02 POC 3/8-02 POC 5/16-N1 
POC 06-01POC 10-03 POC 3/8-03 POC 5/16-N2 
POC 06-02POC 10-04 POC 3/8-04 POC 5/16-N3 
POC 06-03POC 12-02 
 POC 3/8-N2 

 

 PCFMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PCF04-01PCF 10-01PCF 1/4-01 PCF 5/32-N1 PCF 3/8-N2
 PCF04-02PCF 10-02PCF 1/4-02 PCF 5/32-N2 PCF 3/8-N3
 PCF06-01PCF 10-03PCF 5/16-01 PCF 3/16-N1 PCF 1/2-N2
 PCF06-02PCF 10-04PCF 5/16-02 PCF 3/16-N2 PCF 1/2-N3
 PCF06-03PCF 12-02PCF 3/8-02 PCF 1/4-N1 
 PCF08-01PCF 12-03PCF 3/8-03 PCF 1/4-N2 
 PCF08-02PCF 12-04  PCF 5/16-N1 
 PCF08-03   PCF 5/16-N2 
 PCF08-04   PCF 5/16-N3 

 

P LMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PL 04-M5 PL 06-04 PL 12-02 PL 1/4-01 PL 3/8-04 PL 5/32-U PL 1/4-N2 PL 1/2-N2
 PL 04-M6 PL 08-01 PL 12-03 PL 1/4-02 PL 1/2-02 PL 5/32-N1 PL 1/4-N3 PL 1/2-N3
 PL 04-01 PL 08-02 PL 12-04 PL 1/4-03 PL 1/2-03 PL 5/32-N2 PL 5/16-N1 PL 1/2-N4
 PL 04-02 PL 08-03 PL 16-03 PL 5/16-01 PL 1/2-04 PL 3/16-U PL 5/16-N2 
 PL 06-M5 PL 08-04 PL 16-04 PL 5/16-02  PL 3/16-N1 PL 5/16-N3 
 PL 06-M6 PL 10-01  PL 5/16-03  PL 3/16-N2 PL 3/8-N1 
 PL 06-01 PL 10-02  PL 3/8-01  PL 3/16-N3 PL 3/8-N2 
 PL 06-02 PL 10-03  PL 3/8-02  PL 1/4-U PL 3/8-N3 
 PL 06-03 PL 10-04  PL 3/8-03  PL 1/4-N1 PL 3/8-N4 

 

  PLHMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
 PLH 04-M5PLH 06-04 PLH 12-02 PLH 1/4-01 PLH 3/8-04 PLH 5/32-U LH 1/4-N2 PLH 1/2-N2
 PLH 04-M6 PLH 08-01 PLH 12-03 PLH 1/4-02 PLH 12-02 PLH 5/32-N1 LH 1/4-N3 PLH 1/2-N3
 PLH 04-01 PLH 08-02 PLH 12-04 PLH 1/4-03 PLH 12-03 PLH 5/32-N2 PLH 5/16-N1 PLH 1/2-N4
 PLH 04-02 PLH 08-03  PLH 5/16-01 PLH 12-04 PLH 3/16-U PLH 5/16-N2 
 PLH 06-M5 PLH 08-04  PLH 5/16-02  PLH 3/16-N1 PLH 5/16-N3 
 PLH 06-M6 PLH 10-01  PLH 5/16-03  PLH 3/16-N2 PLH 3/8-N1 
 PLH 06-01 PLH 10-02  PLH 3/8-01  PLH 3/16-N3 PLH 3/8-N2 
 PLH 06-02 PLH 10-03  PLH 3/8-02  PLH 1/4-U PLH 3/8-N3 
 PLH 06-03 PLH 10-04  PLH 3/8-03  LH 1/4-N1 PLH 3/8-N4 
Powered by MakeWebEasy.com