รูปผลงานหัวขับนิวเมติกส์ BKvalve BKATCUATOR

รูป หัวขับลม ทำงานด้วยระบบ นิวเมติกส์ / Pneumatic Actuator
ทางบริษัท มีทีมงาน บริการหลังการขายซ่อมสร้าง ชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวเมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิด
และให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลม Pneumatic Valve
ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ
ทางบริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ
image
รูป Actuator ขั้นตอนการ ประกอบสปริง ใส่หัวขับให้เป็นแบบ เปิดด้วยลมกลับด้วยแรงสปริง
image
รูป Actuator ถอดฝาช้างออก เตรียมวางสปริง
image
รูป นำสปริงที่เตรียมไว้ใส่ให้พอดีกับลูกสูบเตรียมปิด ฝาด้านข้าง Actuator 
image
รูป Pneumatic Soienoid Valveactuator นำฝาข้างที่ถอดไว้ประกบ ตามแนวเดิมและ ทำเช่นเดียวกันนี้ ทั้งสองฝั่ง
image
รูป Pneumatic Soienoid Valveactuator ขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว ทั้งฝาบนและฝาล่าง
image
ใส่สปริง actuator เสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมนำไปติดตั้งได้ตามปกติ
image
รูปงานประกอบหน้าเปลนกับ Pneumatic  piston valve ตามตัวอย่างของลูกค้า โดยใช้วิธีการเชือมติดกับ port ของตัววาวล์
image
รูปงานประกอบหน้าเปลน กับ วายสแตนเนอร์ ตามตัวอย่างของลูกค้า โดยวิธีการทำเกลียวแล้วหมุนติดกับตัว วาวล์
image
รูปงานประกอบหน้าเปลน กับ โซลีนอย์วาวล์ port 2นิ้ว ตามตัวอย่างของลูกค้า โดยวิธีการทำเกลียวแล้วหมุนติดกับตัว วาวล์
image
รูป Pneumatic Actuator หัวขับประกอบกับวาล์วหน้าแปลนเตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
image
รูป Pneumatic Actuator หัวขับประกอบกับวาล์ว แบบ 3ชิ้นเตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
image
รูป Pneumatic Actuator หัวขับประกอบกับวาล์ว แบบ 3ชิ้นเตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง เช่นเดียวกัน
image
รูปงานประกอบหัวขับลม Pneumatic กับ บอลวาล์วพลาสติกแบบ 3 ทาง
image
รูปงานประกอบ หน้าเปลน กับPiston valve
image
รูปงานประกอบ หัวขับเข้ากับวาล์วหน้าเปลน
image
รูป Pneumatic actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์ ใช้สำหรับ
งานเกียวกับอาหาร
image
รูป หัวขับไฟฟ้าประกอบกับวาลว์ 2ทาง3ชิ้น
image
รูป บอลวาลว์ 3ชิ้นสแตนเลดแบบไม่มีด้าม
เอาไว้สำหรับติดตั้งกับหัวขับลมโดยเฉพาะ
image
รูป Butterfly valve ที่ผ่านการใช้งานลักษณะมีความเสียหายทีตัว ซีล ทำให้ปิดไม่สนิท
image
รูป Pneumatic Butterfly valve ที่ผ่านการใช้งานลักษณะมีความเสียหายทีตัว ซีล ทำให้ปิดไม่สนิท
ที่ประกอบกับหัวขับลม
image
รูป Butterfly valve ที่ผ่านทำการเปลี่ยน และ ติดตั่ง หัวขับลมพร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อไป
image
รูป Pneumatic actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์
image
รูป Pneumatic actuator หัวขับประกอบกับวาลว์ 2ทาง3ชิ้น
image
รูป actuator หัวขับ],ประกอบกับวาลว์ 2ทาง3ชิ้น
image
รูป actuator หัวขับลมติดตั้งกับบอลวาลว์พลาสติก
และมีโซลีนอย์วาลว์นามัวเป็นตัวควบคุม 
image
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์พลาสติก
image
รูปactuator
หัวขับลมประกอบกับวาลว์พลาสติก
image
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์หน้าแปลน
image
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์หน้าแปลน
image
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์หน้าแปลน
image
รูป actuator ช่างเทคนิคกำลังประกอบวาวล์ + หัวขับติดตั้งกับตัวท่อเพื่อเตรียมจะใช้งานต่อไป
image
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
image
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
image
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
image
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
image
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
image
รูป บอลวาลว์ 3 ทาง Tport ขนาด 2นิ้วเตรียมจะนำมาประกอบกับตัว pneumatic actuator RAT075/90
image
รูปทำ Coupling & Adaptor ซึ้งถอดมือหมุนของวาลว์ออก
image
รูป บอลวาลว์ 3 ทาง Tport ขนาด 2นิ้วนำมาประกอบกับตัว pneumatic actuator RAT075/90 เรียบร้อย
image
Actuator + Butterfly valve + Positioner 
image
รูปActuator+ Positioner  
image
Actuator + Butterfly valve + Positioner
image
รูป actuator หัวขับลม+
กับบอลวาลว์ 3ชิ้นอีกรูป
image
รูป actuator หัวขับลม+
กับบอลวาลว์ 3ชิ้นอีกรูป
image
รูป actuator หัวขับลม+
กับบอลวาลว์ PVC
image
รูป Butterfly valve เตรียมที่จะนำมาติดตั้งกับหัวขับลม
image
รูป Butterfly valve เตรียมที่จะนำมาติดตั้งกับหัวขับลม
image
ต้องถอดด้ามออกก่อน
image
วัดขนาดเพื่อที่จะทำ ตัวแปลงหรือขายึดเพื่อจใส่เข้ากับหัวขับลม
image
เราใช้กล่องสแตนเลดเพื่อทำ Coupling & Adaptor
image
วัดขนาดของรูที่จะเจาะยึดให้เรียบร้อย
image
ทำการเจาะให้ตรงกับขนาดของ Buttery valve
image
ทำการเจาะ
image
ทำการเจาะ 
image
ทำการเจาต่อไป
image
ทำการเจาต่อไป
image
ทำการเจาต่อไป
image
ทำการเจาต่อไป
image
ทำการเจาต่อไป
image
ทำการเจาต่อไป ตรงกลางเจาะรูใหญ่เพื่อใส่สลัก
image
ชิ้นงานในส่วนของกล่องยัด หัวขับกับ Buttery valve เสร็จเรียบร้อย
image
ต่อไปเป็นชิ้นงานตัว สลักเพื่อเป็นตัวบิดระหว่างหัวขับกับวาลว์
image
เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
image
เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
image
เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
image
เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
image
เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วลองนำ valve มาใส่
image
เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วลองนำ valve มาใส่ พอดี
image
จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป 
image
จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป
image
จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป
image
จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป  
image
รูป Butterfly ถอดมือโยกเปิดปิดแล้วรอประกอบ
image
เมื่อได้ส่วนประกอบครบแล้วเตรียมประกอบชิ้นงาน actuator
image
actuator เสร็จเรียบร้อย
image
รูป  Namur Solenoid Valve 5/2 way
image
Namur Solenoid Valve 5/2 way ประกอบกับตัววาลว์
image
Namur Solenoid Valve 5/2 way ประกอบกับตัววาลว์ 
image
รูป Butterfly Stainless ประกอบกับหัวขับลม เตรียมนำไปติดตั้ง actuator
image
รูป  Coupling & Adaptor ประกอบกับ Butterfly Stainless ประกอบกับหัวขับลม actuator
image
รูปNamur Solenoid Valve 5/2 wayร ประกอบกับ Butterfly Stainless ประกอบกับหัวขับลม
actuator
image
รูป บอลวาลว์หน้าแปลน cast iron ประกอบกับหัวขับลมmodel:RAT083DA + solenoid+limit switch box
เตรียมนำไปติดตั้ง
image
รูปเดียวอีกรูปครับ
image
อีกรูปครับ Limit Switch box model : ITS100 ติดตั่งรวมกับหัวขับลม เพื่อโชว์สถานะเปิด ปิดของวาล์ว ภายในยังมี Dry contact ให้ไว้ใช้งานอีกด้วย
image
Actuator model :RAT075/90 ประกอบกับ butterfly valve 3 นิ้ว หลายตัว
เลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้า ครับพร้อมติดตั้ง
image
Actuator model :RAT075/90  ประกอบกับ butterfly valve 3 นิ้้ว หลายตัว
เลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้า ครับพร้อมติดตั้ง
image
Actuator model :RAT065/90 ประกอบกับ butterfly valve 2 นิ้้ว หลายตัว
เลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้า ครับพร้อมติดตั้ง
image
Actuator  ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
image
Actuator ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
image
Actuatorยี้ห้อ Sirca AP0 ครับ
image
Actuator ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
image
Actuator ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
image
Butterfly valve
image
หัวขับประกอบ กับ วาล์ว ปีก ผีเสื้อ butterfly valve
image
หัวขับประกอบ กับ วาล์ว ปีก ผีเสื้อ butterfly valve
image
เป็นการประกอบ Coupling แบบสำเร็จรูป แข็งแรงกว่าเดิม
image
หัวขับลม + Ball Valve 3ชิ้น+Solenoid Valve นามัว ครับ
image
หัวขับลม ติดคั้ง Limit Switch Box ใส่ Coupling เตรียมประกอบ
image
รูป Limit Switch Box ใกล้ๆครับ
image
ประกอบกับ วาล์วหน้า  แปลน
image
ประกอบกับ วาล์ว UPVC
image
หัวขับประกอบ กับ วาล์ว ปีก ผีเสื้อ butterfly valve PTFE
image
Actuator RAT190 ติดตังกับบอลวาล์วหน้าแปลน 6" 10K
image
รูป บอลวาล์วหน้าแปลน สแตนเลส10K 6นิ้ว
image
การติดตั้งบอลวาล์วกับหัวขับนั้นเราจะต้องสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อ ขึ้นมาครับ เราก็ให้กล่อง สแตนเลส และ กลึงแกนเหล็กสวมตามรูปครับ
image
Actuator RAT190 ติดตังกับบอลวาล์วหน้าแปลน 6" 10K ตัวใหญ่ใช้ได้ครับ
image
รูปด้านบนของ RAT190 จะมี Indicator ที่เป็นพลาสติกทรงกลมสีดำ แทบเหลืองครับ (แถบสีเหลืองจะเห็นหมุนครับ)
image
รูป Rotary Actuators, NAMUR interface ISO5211 เอาไว้ติดตั้ง Solenoin valve 4M310-08 โดยเฉพาะครับ
image
หัวขับนิวเมติกส์ ยี้ห้อ kistler valve 
นำมาประกอบกับ บอลวาล์ว UPVC
image
kistler valve ใกล้ครับก็สวยดีครับ
image
นิวเมติกส์ วาล์วเรียบร้อยพร้อมส่งครับ
image
หัวขับ BKvalve ครับมี sirca ข้างขวาครับ
image
เรียบร้อยครับ
image
ประกอบกับ บัตเตอร์ฟลายวาล์วครับ
image
บัตเตอร์ฟลาย 3นิ้วครับใส่ได้สวยเลยครับ
image
เตรียมไปติดตั้งครับ
image
ประกอบกับบัตเตอร์ฟลาย 6นิ้วครับ
Type your text here...
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้