รูปผลงาน กระบอกลม(Pneumatic Air Cylinder )

รูป กระบอกลม /Pneumatic Air Cylinder 
ทางบริษัท มีทีมงาน บริการหลังการขายซ่อมกระบอกลม กระบอกนิวเมติก,กระบอกนิวเมติกขนาดเล็ก,ขนาดใหญ่ สร้างชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิด
และให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลม
ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ
ทางบริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ 
 
image
รูป กระบอกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร 2 ตัวและ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร
image
รูป กระบอกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ซึ้งประกอบกับหู หน้าแปลนด้านหน้า
image
รูป กระบอกนิวเมติกขนาดเล็ก,กระบอกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร ทำส่วนหัวเป็นแบบเหลี่ยมตามที่ลูกค้าออกแบบไว้ 
image
รูป กระบอกลม,กระบอกนิวเมติกขนาดเล็กผลิตเรียบร้อยรอส่งงาน
image
รูป กระบอกงานไฮดรอลิกล์
image
รูป กระบอกลม,กระบอกนิวเมติกขนาดเล็ก แบบสี่เสารั้ง ติดตั้งหูกลาง TC 
image
รูป กระบอกไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มิลลิเมตร
image
รูป ถอดกระบอกไฮดรอลิกล์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง180 มิลลิเมตร เพื่อตรวจสอบดูว่ามีอะไรเสีย
image
รูป เสื้อกระบอกมีรอยด้านใน 
image
รูป เสื้อกระบอกมีรอยลึกด้านใน ลักษณะเป็นเส้นยาว อาจจะต้องเปลียนท่อไฮโดรลิคใหม่
image
รูป ชุดซีล ของกระบอกที่จะต้องเปลียน
image
รูป แกนกระบอกก็มีรอยที่ผิวแกน ชำรุด ที่จะต้องเปลียน
image
รูป กระบอกไฮดรอลิค ผลิตตามตัวอย่าง
image
รูป กระบอกไฮดรอลิค ผลิตตามตัวอย่าง
image
รูป กระบอกลม,กระบอกนิวเมติกขนาดเล็กผลิตตามตัวอย่าง
image
รูป กระบอกลมผลิตตามตัวอย่าง
image
รูป กระบอกลม เห็นหน้าแปลนด้านหน้าชัดเจน
image
 รูป กระบอกผลิตตามตัวอย่าง
image
รูป กระบอกลม (นิวแมติกส์(เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
image
รูป กระบอกนิวแมติกส์ แบบMal แกนทะลุ2ข้าง
image
รูป กระบอกนิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
image
รูป กระบอกลม(นิวแมติกส์)เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
image
รูป กระบอกนิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
image
รูป กระบอกนิวแมติกส์ เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง 
image
รูป วาลว์5/2 นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
image
รูป วาลว์5/2 model :4V210-08 4V Series Single coil Solenoid Valve 5/2
image
รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
image
รูป กระบอกลมขนาด10มิลลิเมตร ฝาหน้าฝาหลังเป็นอลูมิเนียม ตัวเสือเป็นทองเหลือง มีแม่เหล็กติดตั้งที่ตัวลูกลูบ
image
เตรียมพร้อมประกอบกระบอก
image
ประกอบเสร็จ เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง 
image
รูป Air Cylinder model SC
image
รูป กระบอบลม แบบ สี่เสา ติดตั้งหู LB หรือหูฉากด้านหน้า
image
รูป กระบอบลม แบบ สี่เสา ติดตั้งหู
สวิทช์แม่เหล็กที่ตัวเสา เพื่อเป็นเซนเซอร์ ตรวจตำแหน่งของกระบอกสูบ 
image
รูป กระบอบลม แบบ สี่เสาติดตั้งหูปลายแกน
image
รูป กระบอบลม เสื้อเหลียม Model DNC
image
รูป กระบอกยาวถึง 2.2เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63มิลลิเมตร
image
รูป กระบอกลม ที่ลูกค้าส่ง ซ่อม โดยลักษณะด้านหน้าจะมีหูเป็นหน้าเปลนแบบกลมยดติดกับตัวกระบอก
image
รูป กระบอกลม ถอดชิ้นส่วนภายใน โดยกระบอกจะทำงานแบบ ไปด้วยลมกลับด้วยสปริง
image
รูปกระบอกลม ตามตัวอย่างที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ
โดยการเปลี่ยนวัสดู ใหม่ทั้งหมด
image
งานทองเหลือง ทำตามแบบ เป็นมือปิดสวิทช์ซึ้งของเดิมเป็นพลาสติก
image
รูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ โดยการเปลี่ยนวัสดู ใหม่เป็นสเตนเลดทั้งตัว
image
รูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ โดยการเปลี่ยนวัสดู
ใหม่เป็นสเตนเลดทั้งตัวรูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ โดยการเปลี่ยนวัสดูใหม่เป็นสเตนเลดทั้งตัว
image
กระบอกลม ทำงานแบบสองทาง โดยติดตั้ง Solenoid NAMUR เพื่อใช้ในการควบคุม
image
กระบอกลม ทำงานแบบสองทาง โดยติดตั้ง Solenoid NAMUR เพื่อใช้ในการควบคุม
image
กระบอกลม ทำงานแบบสองทาง โดยติดตั้ง
Solenoid NAMUR เพื่อใช้ในการควบคุม
image
รูปกระบอกลมทำตามแบบ
image
รูปกระบอกลมทำตามแบบ อัดบูตทองเหลืองที่หูหลังกระบอก
image
รูปกระบอกลม ทำตามแบบ 
image
รูป กระบอกตัวอย่างของลูกค้าเป็นแบบด้านท้ายติดกัน ทำงานแยกอิสระ โดยใช้วาลว์คงบคุมติดที่บนกระบอก
image
รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย
image
รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย
image
รูปกระบอก ลูกค้า ถูกน้ำท่วน สนิมขึ้นเสียหาย
ทั้งคัวต้องทำใหม่หมดทั้งตัว
image
รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย 
image
รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย 
image
รูป1.กระบอกลม ติดหู Yที่ปลายแกนกระบอและ
ติดหู TC ที่ด้านหน้าของเสือ
image
รูป2.กระบอกลม ติดหู Yที่ปลายแกนกระบอและติดหู TC ที่ด้านหน้าของเสือ
image
รูป3.กระบอกลม ติดหู Yที่ปลายแกนกระบอและติดหู TC ที่ด้านหน้าของเสือ
image
รูป กระบอกลม model :SC 6ตัวพร้อมติดตั้ง
image
รูป กระบอกลม model :SC ติดหู LB 
image
รูป กระบอกลม model :SC 
image
กระบอกลม SC ทำปลายที่กระบอกเป็นหูกลมมีรูเอาไว้สอดกับชิ้นงาน
image
รูเอาไว้สอดกับชิ้นงาน
image
มีกระบอก SC ขนาด Bore50x25อีกตัว 
image
กระบอกลม SC ขนาดความโตของกระบอก 200mm ยาว 620mm
image
 รูปเปรียบเทียบกับตัวคน
image
ติดตั้งกัยหู Y เพื่อนำไปใช้งานต่อไป 
image
กระบอกลม SC ทำหู Y หน้าและหู CBหลังใหม่ตามแบบของลูกค้
image
หู CB ทำตามแบบแล้วนำไปชุบโคเมียม ตามแบบของลูกค้า
image
กระบอกลม SC ทำหู Y หน้าและหู CBหลังใหม่ตามแบบของลูกค้า ซึ้งติดตัง Solenoid valve 4V210-08 ไว้ที่ตัวกระบอกลมด้วย
image
Solenoid valve 4V210-08 ไว้ที่ตัวกระบอกลม อีกรูปครับ
image
หู CB ทำตามแบบแล้วนำไปชุบโคเมียมติดตั้งกับกระบอกเรียบร้อย อีกรูป
image
หู ํY ปลายแกน ทำตามแบบแล้วนำไปชุบโคเมียมติดตั้งกับกระบอกเรียบร้อย อีกรูป
image
Air cylinder Bore 250 Stroke 316mm กระบอกลมลูกค้าสั่งพิเศษ
image
Air cylinder Bore 250 Stroke 316mm กระบอกลมเปรียบเทียบกับคนครับ
image
Air cylinder Bore 250 Stroke 316mmกระบอกลม อีกรูปครับเตรียมส่งครับ
image
Air cylinder ซ่อมจากของเดิม นำท่อเหล็กไปชุบ ฮาร์ดโครม เปลียนซีลลูกสูบ ทำบูตทองเหลืองที่ฝาหน้า หลัง เปลียน Rodหรือแกนกระบอกใหม่
image
ชิ้นส่วนของกระบอกลมมีฝาหน้า+ฝาหลัง+ท่อ+แกน เตรียมประกอบครับกระบอกลมที่ซ่อมมีขนาดBore230 Stroke130
image
เริ่มจากใส่ลูกสูบก่อนครับกระบอกลมที่ซ่อมมีขนาดBore230 Stroke130
image
ใส่ฝาหน้าครับ
image
ใส่ฝาหน้าครับ ค่อยๆกดครับให้ Rod โผล่ออกมาตามรูปครับ
image
ใส่ฝาหลังครับ หมุนฝาหลังให้มุมพอดีตามรูปครับ
image
เตรียมเหล็กรั้ง ตามความยาวของกระบอกครับ
image
ใส่เหล็กรั้งที่ตัวกระบอกทั้ง 4เส้นเลยครับ
image
ใส่เหล็กรั้งตามรูปครับ
image
ใส่เรียบร้อย
image
ประกอบเรียบร้อยและนำไปทดสอบตัวเสือภายนอกเตรียมพ่นสี เก็บงานอีกครั้ง
image
ใส่หู Y ปลายแกน(ROD)ครับ
image
บูททองเหลืองที่ฝาหน้าครับ
image
กระบอกลมที่ซ่อมมีขนาดBore230 Stroke130ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
image
กระบอกลมที่ซ่อมมีขนาดBore230 Stroke130เตรียมส่งครับ
image
กระบอกลม SDPC รุ่นSC100x1200 .ใช้งานที่แรงดันลม 4-6 bar ( MAX8-10bar
image
SC100x1200 ยาวใช้ได้ครับ
image
รูปถ่ายด้านบนหัวครับ กระบอกลม SC Bore 100สวยงาม
image
Air Cylinder SDPC รุ่น MAL40x100
image
เกลียวปลายแกนของรุ่นนี้จะเป็นขนาด M12x1.25
image
ด้านหลังของกระบอกลมจะเป็นลักษณะหู CA เป็นงานชิ้นเดียวกับท้ายกระบอกเลยครับ จะทำเกลียว M30x2 ครับ
image
Air Cylinder SDPC รุ่น MAL20x75
image
Air Cylinder SDPC รุ่น MAL20x75ด้านท้ายกระบอก จะติดหู CA มาเป็นstandard ของกระบอกลม model นี้
image
 MAL20x75 อีกรูป
image
Air Cylinder SDPC รุ่น SC125x400
image
ติดหน้าแปลน FAเข้ากับกระบอก SC
image
รูปท้ายกระบอก SC
image
กระบอกลมตัวนี้ เป็นการนำกระบอกลม MS32x37 สองตัวมาต่อกันครับ
image
กระบอกลม MS ติดหู Y เรียบร้อย
image
กระบอกลม MS ท่อกระบอกหรือ BODY วัสดุเป็นสแตนเลสครับ
image
กระบอกลม SC125x400 
image
SC125x400  ติดตั้งหน้าแปลน FA สวยงานเลยครับ
image
ด้านท้ายกระบอกลมครับ
image
Air cylinder MAL25x710 ยาวพอสวมควรเลยครับ
image
งานนี้ ลูกค้าต้องการให้ล้างเกลียว ที่ฝาหน้าตามรูปเลยครับ
image
ด้านท้ายกระบอก เกลียวที่เป็นทางลมเข้าจะเป็น 1/8" ครับ
Type your text here...
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้