ข้อต่อปร้บความเร็วลม

Accurate regulation of an optimal airflow rate for precise motion control.
The compact design provides the comparable range of speed as the larger ones do.
Control-out and control-in types are available for all models.
All R and NPT threads are pre-coated sealant.

Fluid TypeAir (No other type of gas or liquid)
Working Pressure Range0~150PSI0~9.9KgF/cm2(0~990KPa)
Negative Pressure-29.5 in Hg-750mm Hg(10 Torr)
Working Temperature32~140°F0-60℃
- - -
JSCMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(R)Tube(Inch)-Thread(NPT)
JSC 04-M5JSC 08-02JSC 12-04JSC 1/4-M5JSC 5/32-UJSC 1/4-N3JSC 1/2-N4
JSC 04-01JSC 08-03 JSC 1/4-01JSC 5/32-N1JSC 5/16-N1 
JSC 04-02JSC 08-04 JSC 1/4-02JSC 3/16-UJSC 5/16-N2 
JSC 06-M5JSC 10-01 JSC 5/16-01JSC 3/16-N1JSC 5/16-N3 
JSC 06-01JSC 10-02 JSC 5/16-02JSC 3/16-N2JSC 5/16-N4 
JSC 06-02JSC 10-03 JSC 5/16-03JSC 3/16-N3JSC 3/8-N2 
JSC 06-03JSC 10-04 JSC 3/8-02JSC 1/4-UJSC 3/8-N3 
JSC 06-04JSC 12-02 JSC 3/8-03JSC 1/4-N1JSC 3/8-N4 
JSC 08-01JSC 12-03  JSC 1/4-N2JSC 1/2-N3 
- - -
JSUMODEL(φD-T)
       Tube(Metric)-Thread(R)
 JSU 04 JSU 5/32
 JSU 06 JSU 3/16
 JSU 08 JSU 1/ 4
 JSU 10 JSU 5/16
 JSU 12 JSU 3/ 8
  JSU 1/ 2
- - -
P UMODEL(φD-T) 
       Tube(Metric)-Thread(R) 
 JSC 04-G01JSC 08-G04
 JSC 04-G02JSC 10-G01
 JSC 06-G01JSC 10-G02
 JSC 06-G02JSC 10-G03
 JSC 06-G03JSC 10-G04
 JSC 06-G04JSC 12-G02
 JSC 08-G01JSC 12-G03
 JSC 08-G02JSC 12-G04
 JSC 08-G03 

When you order control in type, please put B at the end of model type. For example, JSC06-01B

Powered by MakeWebEasy.com