สายลม Teflon (PFEP) Tube(PE) CONEK Air Tube

คุณสมบัติสินค้า:

สายลม Teflon (PFEP) Tube(PE) CONEK Air Tube สายลม Polyamide TUBE(PE)Teflon (PFEP) tube สายลม เทปล่อน สีใส

Model

TL-2x4mm TL-4x6mm TL-8x6mm TL-10x8mm TL-12x8mm

แบรนด์ : CONEK

Share

สายลม Teflon (PFEP) Tube(PE) CONEK Air Tube
สายลม Polyamide TUBE(PE)Teflon (PFEP) tube สายลม เทปล่อน สีใส
ท่อลม พอลิเอไมด์
*** พอลิเอไมด์ (po yamide) คือ พลาสต๊กที่ได้จากการกระบวนการ พอลิมอร์ไรเชชั่น (polymerization) ของเอไมด์ (amide,
CHONH) และกรดอินทรีย์ มีการเพิ่มสารแต่งเติม (filler & additives) ประเภทกราไฟต์และโมลิบเดนั่มได้ซัลไฟต์ (graphite &
molibdenum disutph ite) ทำห้เพิ่มคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้น สำหรับการใช้งานของสายลม พอลิเอมด์หรือPE นิยมใช้ในอุสาหกรรมงาน
อาหาร,อุสาหกรรมน้ำดื่ม, ระบบนิวแมติกส์ที่เป็นส่วนประกอบของงานอาหาร เป็นต้นPowered by MakeWebEasy.com