AL4000 Series ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (lubricator) เกลียว3/8"และ1/2"

คุณสมบัติสินค้า:

AL4000 Series ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (lubricator) เกลียว3/8"และ1/2" จ่ายปริมาณลม ได้ 3,000 ลิตร/นาที ทำงานที่แรงดัน 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติก(Pneumatic)หรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ

ขนาดเกลียว

แบรนด์ : SDPC

Share

AL4000 Series ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (lubricator) เกลียว3/8"และ1/2"
จ่ายปริมาณลม ได้ 3,000 ลิตร/นาที ทำงานที่แรงดัน 0-10kg/cm2 วัสดุบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียม ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจ่ายให้กับระบบนิวแมติก(Pneumatic)หรือระบบลมอัดเพื่อป้องกันการสึกหรอ กหรอ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสกปรกในระบบ นิวแมติกส์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสกปรกในระบบ นิวแมติกส์
1. การปะปนของสิ่งสกปรกจากภายนอก เช่นก๊าชหรือเขม่าควันฝุ่นผงต่างๆ 

2. การปะปนแทรกซึมของสิ่งสกปรกจากการทำงานของระบบเอง เช่นสนิมที่เกิดจากถังพักลม สนิมจากท่อ สนิมจากการเชื่อมท่อ เศษของเทปพันเกลียวที่ตกอยู่ในท่อทางส่งลม

3. สิ่งสกปรกเกิดขึ้นภายในระบบปั๊มลมเอง เช่นน้ำมันหล่อลื่นของปั๊มลมซึมเข้าไปในถังพักลม รวมกหรือเศษวัสดุที่เกิดการการเสียดสี ปะปนไปกับลมอัด และน้ำที่เกิดจากการควบแน่นในระบบลม น้ำนี่เองจะพบได้มากที่สุดและปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดความเสียหาย เป็นสิ่งที่เราต้องกำจัดจากระบบโดยเร็ว


วีธีการใช้งาน ชุดกรองลมเบื้องต้น ชุดกรองลมดักน้ำ (FRL Combination)(air service unit)
     ก่อนที่เราจะนำลมอัดไปใช้งานเราจำเป็นจะต้องติดตั้งชุดปรับปรุงคุณภาพลม หรือที่เรียกว่าชุดกรองลม ชุดกรองลมจะประกอบไปด้วย กรองลม(AirFilter)+ปรับแรงดันลม(Regulator)+จ่ายน้ำมันหล่อลื่น(Lubricator) ตัวอย่างเช่น รหัส AC5000-10 แบบ 3 ตอน คือ ชุดกรองลม F+R+L port 1" จะประกอบไปด้วย (filter+ regulator+ lubricator)
Filter จะทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรก และ ดักน้ำไว้ในกระบอกพลาสติกที่ท้ายตัว fiterPressure Regulator จะทำหน้าที่ปรับแรงดันลมอัดให้หมาะสมกับการใช้งานส่วนใหญ่จะปรับอยู่ที่ (0-8kg/cm2) 0-100 psi ***ต้องดูว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ต้องการแรงดันเท่าไรเราจะปรับให้ไม่เกินค่าที่อุปกรณ์รองรับได้***Lubricator จะทำหน้าที่จ่ายน้ำน้ำหล่อลื่นให้กับระบบเพื่อป้องกันการสึกหรอ โดยจะต้องเติมน้ำนัมเข้าไปที่กระบอกพลาสติกและปรับที่ตัวด้านบน Lubricator เพื่อกำหนดอัตราการไหลของน้ำมันหล่อลื่นด้วย


Powered by MakeWebEasy.com