การหาอัตราการสิ้นเปลืองลม

Last updated: 2015-09-30  |  8703 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การหาอัตราการสิ้นเปลืองลม

     อัตราความสิ้นเปลืองลม
การหาคำนวนหาความสิ้นเปลืองลมที่จะนำมาใช้กับอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น กระบอกลม หัวขับลม มอเตอร์ลม  ก็เพื่อที่เราจะได้เตรียมความจุของระบบอัดลม หรือ ระบบ Air Compressor ให้เพียงพอกับการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว  ความสิ้นเปลืองลมอัดนั้นขึ้นอยู่กับ ความดันใช้งานของอุปกรณ์ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ ความยาวช่วงชักของลูกสูบ จำนวนครั้งต่อเวลาในขณะทำงาน

ตาราง การหาค่าอัตราความสิ้นเปลืองลมต่อระยะชัก 1 เซนติเมตร (1/cm)
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
(mm)
ความดันลมอัด (bar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
12
16
25
35
40
50
70
100
140
200
250
0.0005
0.002
0.004
0.010
0.019
0.025
0.039
0.076
0.155
0.303
0.618
0.965
0.0008
0.003
0.006
0.014
0.028
0.037
0.058
0.113
0.231
0.452
0.923
1.441
0.0011
0.004
0.008
0.019
0.038
0.049
0.077
0.150
0.307
0.601
1.227
1.916
0.0014
0.006
0.010
0.024
0.047
0.061
0.096
0.187
0.383
0.750
1.531
2.392
0.0016
0.007
0.011
0.029
0.056
0.073
0.115
0.225
0.459
0.899
1.835
2.867
0.0019
0.008
0.014
0.033
0.066
0.085
0.134
0.262
0.535
1.048
2.139
3.342
0.0022
0.009
0.016
0.038
0.075
0.097
0.153
0.299
0.611
1.197
2.443
3.817
0.0025
0.010
0.018
0.043
0.084
0.110
0.172
0.335
0.687
1.346
2.747
4.292
0.0027
0.011
0.020
0.048
0.093
0.122
0.191
0.374
0.763
1.495
3.052
4.768
0.0030
0.012
0.022
0.052
0.103
0.135
0.210
0.411
0.839
1.644
3.356
5.243
0.0033
0.013
0.024
0.057
0.112
0.146
0.229
0.448
0.915
1.793
3.660
5.718
0.0036
0.014
0.026
0.062
0.121
0.157
0.248
0.485
0.991
1.942
3.964
6.193
0.038
0.015
0.028
0.067
0.131
0.171
0.267
0.523
1.067
2.091
4.268
6.668
0.041
0.016
0.029
0.071
0.140
0.183
0.286
0.560
1.143
2.240
4.572
7.144
0.0044
0.018
0.032
0.076
0.149
0.195
0.305
0.597
1.219
2.389
4.876
7.619

สำหรับกระบอกสูบทำงานทางเดียว
                                                                Qa  =  L x N x q                                                                                         
                สำหรับกระบอกสูบทำงานสองทาง
                                                                Qa  =  2 x (L x N x q)                                                                                           
                เมื่อ         Qa  คือ อัตราความสิ้นเปลืองลมอัด (l/min)
                                L    คือ ช่วงชักกระบอกสูบ (cm)
                                N    คือ จำนวนครั้งการเลื่อนเข้าออกต่อนาที
                                q     คือ อัตราความสิ้นเปลืองลมต่อระยะชัก 1 เซนติเมตร(ดูจากตาราง)

ตัวอย่างที่ กระบอกสูบทำงานแบบสองทางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm ระยะชัก 200 mm ทำงานที่ความดัน 6 bar ความถี่ในการทำงาน 20 ครั้ง/นาที
วิธีทำ      หาอัตราความสิ้นเปลืองลมที่กระบอกสูบ
                                                Qa  =  2 x (L x N x q)
                                                      =  2 ( x 200/20 x 0.134)
                                                      =  107.2 l/min                 ตอบ                    

                                                     

               

  

Powered by MakeWebEasy.com