autonicFXS
Modular Multi-Channel PID Temperature Controllers
High Performance PID Temperature Controllers
conek
ONE-TOUCH TUBE FITTINGS
SDPC
ชุดปรับกรองลม
วาล์วควบคุมระบบลม
สายลมใช้ในระบบนิวแมติกส์
รูปผลงานที่ผ่านมาของ เรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 130
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,316,346
 เปิดเว็บ 24/02/2554
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ

 โซลินอยด์วาล์วลม 2/2 3/2 4/3 5/2 5/3
 
          Air Control Valve โซลินอยด์วาล์ลม (Solenoid Valve) ในระบบนิวแมติกส์ จะทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางลม ให้กับอุปกรณ์ของระบบนิวเมติกส์ให้ทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วลมต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิด หรือใช้ควบคุมกระบอกลม เป็นต้น 
 
100 series air control valve
port:1/8"
200 series air control valve
port:1/4"
300 series air control valve
port:3/8"
400 series air control valve
port:1/2"
25 series solenoid valve
4v series manifold
VF series solenoid valve
S series solenoid valve
SD series solenoid valve
3V series solenoid valve
2V series solenoid valve
2P series solenoid valve
2W series solenoid valve
series solenoid valvePU
2L series solenoid valve
UM series pulse valve
UME series inundate vale
coil
3L series hand valve
4L series hand valve
S series hand valve
4H series hand valve
HSV series hand valve
HV series hand valve
MOV Series mechanical valve
JM Series mechanical valve
JMJ Series mechanical valve
FV series foot vale
4F series foot vale
KA series one-direction valve
点
SE series quick exhaust valve
KLA series one-direction
current stop valve
RE flow capacity control vale
ST series shuttle valve
 

  HOME   รูปผลงานของเรา   Product   บทความ นิวแมติกส์
บริษัท นิวม่าซิสเต็มส์ จำกัด
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร : 02 932 0368
โทรสาร : 02 932 0370
มือถือ : 088 886 6689
www.pneuma.co.th
Engine by MAKEWEBEASY