autonicFXS
Modular Multi-Channel PID Temperature Controllers
High Performance PID Temperature Controllers
conek
ONE-TOUCH TUBE FITTINGS
SDPC
ชุดปรับกรองลม
วาล์วควบคุมระบบลม
สายลมใช้ในระบบนิวแมติกส์
รูปผลงานที่ผ่านมาของ เรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 21
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 118
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,316,334
 เปิดเว็บ 24/02/2554
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ

 ชุดกรองลม ปรับแรงดันลม ใช้งานในระบบนิวเมติกส์
Air Filter Regulator Lubricator
 ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด หรือ ชุดกรองลม ชุดกรองลมดักน้ำ (Air Service Unit) (FRL combination unit)ใช้งานในระบบนิวเมติกส์เพื่อกรองสิ่งสรกปรก กรองน้ำ ปรับแรงดันลม ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆเช่นชิ้นส่วนภายในของ วาล์วลม ชิ้นส่วนภายในกระบอกลม ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
AC series filter regulator+ lubricator
AC series filter+ regulator+ lubricator
AW series filter regulator
AF series filter
AR series regulator
AL series lubricator
AC series Bracket
FR/L series filter regulator+ lubricator
FR series filter regulator
F series filter
R series regulator
L series lubrication
UFR/L series filter regulation+ lubricator
UFRL series filter+ regulator+ Lubricator-X
UFR series filter regulator
UF series filter
UR series regulator
UL series lubricator
AC、BC series filter+regulator+lubricator
AFC、BFC series filter regulator+ lubricator
AFR、BF filter regulator
AF、BF filter regulator
AR、BR series regulator
AL、BL series lubricator
QTYH regulator、QSLH filter
SFC filter regulator+ lubricator、SL series lubricator、SFR filter regulator
IR series regulator
AD series auto drain
GS、GF series gauge
RD series auto drain 16 Bar
 
 

  HOME   รูปผลงานของเรา   Product   บทความ นิวแมติกส์
บริษัท นิวม่าซิสเต็มส์ จำกัด
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร : 02 932 0368
โทรสาร : 02 932 0370
มือถือ : 088 886 6689
www.pneuma.co.th
Engine by MAKEWEBEASY